Jak.pl? Zadaj pytanie

Pytanie

Dodane przez Redakcja Jak.pl 0 0 bilans ocen: 0

9 lat temu

jak.pl serwis z pytaniamiJak napisać rozprawkę?

Rozprawka mimo niepozornej nazwy to dość poważna forma pracy naukowej. Jak sama nazwa wskazuje autor rozprawki musi rozprawić się w z danym tematem czyli zbadać wszystkie zagadnienia i podać płynące z nich wnioski. Za rozprawkę uznaje się prace, w której stara się udowodnić swoją tezę, przekonuje do niej czytelników, przy pomocy dowodów i dostępnych źródeł. Rozprawka to firma pracy, którą wybieramy w przypadku tematów zaczynających się od słów :uzasadnij, wykaż, wskaż, udowodnij, opowiedz, czyli takich, w których musimy zaprezentować swój punkt widzenia, który popieramy dowodami i konkretnymi argumentami. Przyjęty podział rozróżnia dwa rodzaje rozprawek pierwsza, dedukcyjna czyli taka w której formułujemy tezę, a następnie przedstawiamy dowody na poparcie ich słuszności. Drugi typ rozprawki to rozprawka indukcyjna czyli taka, w której postawiona na początku hipoteza pod wpływem przedstawianych przez nas argumentów ostatecznie zmienia się w tezę.

Paszport Pino - logowanie